Levels

LEVEL INFORMATION

Nederlandse tekst staat onder de engelse tekst

Choosing levels is quite difficult. It is not only about how long you’ve been dancing, or how good you are at the start of this workshop.
It’s also about how quickly you learn new stuff, how open you are to trying out new approaches, styles and what the level is of fellow dancers in this workshop.

To give you a guideline to pick the appropriate level we created the following level descriptions. If you are still in doubt you can ask any of the teachers for a recommendation.

This year we will have 4 levels:
1. Drums
2. Bass
3. Trumpet
4. Piano (show and competition)

Before choosing your level read this: The best advice we can give you from here is to not rush to get to a higher level.
If you want to become a better dancer, you will learn the most in the correct and not in the highest level. When you dance with someone it is not important what class level you take, but rather how well you dance and how much fun it is to dance with you. If you want to become better you will benefit the most in the correct and not in the highest level.

We truly trust and respect our teacher’s opinions as well as their knowledge in this case and we kindly ask our dancers to do the same.
This means that there might be a risk of being put into a lower group or level then you hoped for or even signed up for.
If your partner, significant other or friend ends up in a different level than yourself and you want to be together we will do our best for you to end up in the same group. The principle is that the person in the higher level move down.

During the first class on Saturday all levels will be reviewed by the teachers to make sure everyone is in the right level. And for our advanced + group you have to send in a video audition or get a yes from one of our workshop teachers.

Level Informatie

Het kiezen van een workshop level kan erg moeilijk zijn. Het is niet alleen belangrijk hoe lang je al danst en hoe goed je al bent. Het gaat er ook om, hoe vlug je nieuwe tricks leert en of je open staat voor andere benaderingen van de dans en wat het level is van de andere deelnemers.

Om je een richtlijn te geven, zie je hieronder een korte beschrijving van alle levels. Mocht je het niet weten dan kun je het altijd aan je dansleraar vragen of aan ons.

Maar voordat je kiest, denk hier goed over na: Het beste advies wat wij je kunnen geven is dat je geen haast moet hebben om een hoger level te bereiken. Als je een betere danser wilt worden, dan leer je het meeste in het juiste level en niet in de hoogste! Als je met iemand danst is je level niet belangrijk, maar de hoeveelheid lol die je hebt en de mate waarin je samen met iemand danst is veel belangrijker.

De meningen van de workshop leraren zijn voor ons van groot belang, want zij hebben hier ervaring in. Zij bepalen uiteindelijk jullie level en dat zal gebeuren tijdens het eerste uur op de zaterdag. Kies dus het level dat het beste bij je past. Zo niet dan loop je de kans dat de leraren je naar een ander level verwijzen(hoger of lager)
Mocht er iemand naar een ander level gezet worden en wil je bij degene in de groep blijven, dan zal er de volgende regel gehanteerd worden: Zit men in een hoger level dan zal men mee moeten gaan naar een lager level of je blijft elk in je eigen level. Heb je je ingeschreven met een partner dan geldt de regel dat je samen naar een eventueel lager level gaat.

LEVELS:

Drums (Beginners/Intermediate)

You’re a rock and roll or boogie woogie dancer and you have followed classes for more than 1 year.
You go to social dances and you can manage the basic triple steps of the dance and you can dance the 6 count, triple steps,  moves. You know the basics needs to follow or lead. And you know at least 15 different figures. Dancing on not too fast music, is what you prefer.

Je volgt boogie woogie of rock and roll danslessen. Dit doe je al minimaal 1 jaar. Tevens ga je regelmatig naar dansfeesten. De 6 stel, triple step, basis kun je goed dansen. Je kent inmiddels minimaal 15 basis figuren en je weet de belangrijkste tips voor leiden of volgen. Het liefst dans je op niet al te snelle muziek.

Bass ( Intermediate/Advanced)

To join the intermediate level you are expected to be absolutely confident in your basics and in leading or following different variations. Without thinking you combine the 6, 8 and 10 count figures. And you are trying your music interpretations. You can dance with different partners. And you can dance to slow and faster music maintaining your balance and your timing. You want to improve your dance by learning new steps and variations. Also you want to improve your overall technique and improvisational skills to be able to express yourself better.

Wil je deelnemen in het level Intermediate dan ben je zeker van je basis, leiden of volgen en je kent al vele figuren. Zonder nadenken mix je de 6, 8 en 10 tel figuren. Tevens dans je al op de muziek (breaks en het begin van muziekinterpretatie). Je kunt met iedereen dansen. En je kunt zowel op langzame als wat snellere muziek dansen zonder je triple pas weg te laten. Je wilt je dansen perfectioneren en je wilt nieuwe figuren en passen leren. Tevens wil je je techniek en improvisatie talent verbeteren. Je volgt al minimaal 5 jaar boogie lessen.

Trumpet ( Advanced)

The advanced level is a high level and shall ensure a working environment on a very high standard. Therefore you absolutely need to be sure that you belong in this level. Be fair to your classmates. For an advanced class you need to be dancing on a high level for a long time. Be reminded that you are not on an advanced level just because you are dancing for a long time!

You are able to quickly master new steps and variations, because you already draw on a big repertoire of figures and variations, but you are always up for new challenges. Adjusting to different partners and their different styles is not a problem for you. You understand that dancing is a communication between you and your partner.

On the one hand your are able to lead or follow without effort and are able to change patterns at any time making transitions natural and comfortable. On the other hand you are able to give your partner enough freedom and space to express themselves, and are able to play off of each other. You can dance from slow to very fast music. You maintain your balance and your timing.

At this level self-criticism is probably your greatest asset. The best advice we can give you is to not rush to get to this level.

Level Advanced is een hoog level en vereist toch wel enige discipline. Je dient echt zeker te weten dat je in dit level thuis hoort. Wees kritisch op je zelf en denk ook aan je klasgenoten. Je danst al een tijdje op hoog niveau. Denk er wel aan dat je niet automatisch in de advanced klas hoort omdat je al jaren danst.

Je bent vlug in het opnemen en leren van nieuwe passen en figuren, tevens kun je al mega veel figuren en variaties op figuren dansen. Maar je bent altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen in het dansen. Je kunt je snel aanpassen bij diverse partners en stijlen. Je danst samen met je partner en niet samen apart.

Aan de ene kant leid of volg je erg gemakkelijk en aan de ander kant kun je ook je danspartner de ruimte geven om zijn of haar eigen interpretatie te volgen, waardoor je kan spelen in het dansen. Je kunt dansen op zowel langzame als op zeer snelle muziek zonder je balans en timing te verliezen.

Op dit niveau is zelf kritiek erg belangrijk. Ons advies: Haast je niet om in dit level te zitten. Neem je tijd om te leren.

Piano (Advanced+)

Almost the same as Advanced. But even a bit higher with more music interpretation, more technical skills and more details for show elements. This all with the measn to get better in competitions or at teaching!

You can only registrate with a partner for this level. And you have to send in an audition video. Only with a yes of one of the workshop teachers you can join this level. There will be no rotations in the classes.

We ask more from you. You have to be, or want to become, a boogie woogie teacher (not a rock and roll teacher) or you are a regular dancer, or want to be, in competitions!

Dit level is bijna hetzelfde als Advanced. Maar het is nog net een stapje hoger met meer muziek interpretatie, meer techniek en meer aandacht voor showelementen, gericht op competitie dansen en lesgeven.

Je kunt je voor dit level alleen samen met een partner inschrijven. Tevens dien je een video auditie op te sturen. Alleen met een akkoord van de workshop leraren kun je aan dit level deelnemen. Er zal niet geroteerd worden in dit level. Je bent al een boogie woogie dansleraar( geen rock and roll) of je wilt beginnen met lesgeven. Of je danst al wedstrijden of wilt dat gaan doen. Dit level is echt alleen geschikt voor je, als je voldoet aan de genoemde eisen!!